✈ΔΩΡΕΆΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕΣ ΆΝΩ ΤΩΝ 30€

Κώδικας δεοντολογίας Kaio-Dia

Η KAIO-DIA περιορίζει την εργάσιμη ημέρα σε 8 ώρες. Όλες οι υπερωρίες αποζημιώνονται δεόντως.Η KAIO-DIA προσφέρει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, χρησιμοποιεί δίκαιες πρακτικές πρόσληψης, αντιμετωπίζει τους εργαζομένους της με αξιοπρέπεια και σεβασμό και τηρεί πρακτικές παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον. Ο κώδικας περιλαμβάνει διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στους τομείς της εργασίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της ηθικής και της δέσμευσης της διοίκησης.

1. Συμμόρφωση με το νόμο

Η KAIO-DIA και οι εγκαταστάσεις παραγωγής της συμμορφώνονται πλήρως με όλους τους ισχύοντες εθνικούς, επαρχιακούς ή τοπικούς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που αφορούν την εργασία και την απασχόληση, τη μετανάστευση, την υγεία και την ασφάλεια, την πνευματική ιδιοκτησία, τη διαφθορά και το περιβάλλον.

2. Εργατικά πρότυπα

Η KAIO-DIA εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά την εργασία επί συμβάσει, την εμπορία ανθρώπων, τη δουλεία ή την παιδική εργασία.

3. Ωράριο εργασίας

Η KAIO-DIA περιορίζει την εργάσιμη ημέρα σε 8 ώρες. Όλες οι υπερωρίες αποζημιώνονται δεόντως.

4. Πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης

Η KAIO-DIA ελέγχει προσεκτικά την ηλικία του εργαζομένου και το νόμιμο δικαίωμα εργασίας στη χώρα πριν από την πρόσληψη. Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης βασίζονται στην ικανότητα και την προθυμία του ατόμου να εκτελέσει την εργασία.

5. Αποζημίωση

Η KAIO-DIA αποζημιώνει όλους τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους με δίκαιους μισθούς, επιδόματα υπερωριών και παροχές που πληρούν ή υπερβαίνουν τα πρότυπα που απαιτούνται από τον νόμο.

6. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι

Οι εργαζόμενοι και οι εργάτες έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε ενώσεις και συνδικάτα.

7. Υγεία, υγιεινή και ασφάλεια

Η KAIO-DIA παρέχει στους υπαλλήλους και τους εργαζομένους της έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας, ο οποίος διαθέτει επαρκή μέτρα, συστήματα και εξοπλισμό πυρασφάλειας και ασφάλειας ζωής- είναι απαλλαγμένος από επιβλαβή ρύπανση, τοξικά υλικά και απόβλητα- διαθέτει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών κατά την εργασία- και διαθέτει επαρκή ετοιμότητα και αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.

8. Περιβάλλον

Η KAIO-DIA συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς νόμους και πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων που αφορούν τη διάθεση αποβλήτων (κατάλληλη επεξεργασία τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, διαχωρισμός, όπου προβλέπεται, κ.λπ.)

Τι ψάχνετε;

Καλάθι σας